Samsun’da doktorlardan ’beyaz nöbet’ eylemi

Samsun Tabip Odası’na bağlı doktorlar hak taleplerini dile getirmek üzere beyaz nöbet eylemine başladı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün başlayan eylemde Kovid-19’un illiyet bagˆı aranmaksızın meslek hastalıgˆı sayılması, pandemide c¸alıs¸ılan her yıl ic¸in 120 gu¨n yıpranma payı uygulanması, hekimler ic¸in 7200 ek go¨sterge, maddi kayıp olmadan no¨bet ertesi izin hakkı gibi talepler dile getirildi.

Hekim maaşları üzerine istenen düzenlemelerse şu şekilde açıklandı:

“Kamu hastanelerinde go¨reve yeni bas¸layan pratisyen ve asistan hekimler ic¸in temel u¨cret (maas¸+ sabit ek o¨deme) yoksulluk sınırının en az iki katından, uzman hekimler ic¸in yoksulluk sınırının en az iki buc¸uk katından az olmamalıdır. Sabit ek o¨demeler genel bu¨tc¸eden kars¸ılanmalıdır. O¨zel sagˆlık sekto¨ru¨nde c¸alıs¸an hekimlerin sosyal gu¨venlik primleri ‘prim o¨deme tavanı’ u¨zerinden c¸alıs¸tıkları kurumlar tarafından o¨denmeli, u¨cretleri en az yoksulluk sınırının iki katı olmalıdır. Aile hekimi maas¸ları en az yoksulluk sınırının iki katına yu¨kseltilmelidir. 3 yıldan uzun su¨re go¨rev yapan aile hekimi ya da aile sagˆlıgˆı c¸alıs¸anı tu¨m kamu dıs¸ı ebe, hekim ve hems¸ireler kamu kadrosuna alınmalıdır. OSGB’lerde c¸alıs¸an is¸yeri hekimlerinin u¨cretleri Tu¨rk Tabipleri Birligˆi’nin belirledigˆi asgari u¨creti u¨zerinden o¨denmelidir. Emekli Sandıgˆı, SSK, Bagˆ-Kur farkı go¨zetilmeksizin bu¨tu¨n emekli hekim maas¸ları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler ic¸in asgari 15 bin TL, uzman hekimler ic¸in asgari 18 bin TL’ye c¸ıkarılmalıdır.”

4 S¸ubat’a kadar ‘beyaz nöbet’ eylemine devam edileceği taleplere karşılık gelmemesi halinde 8 Şubat’ta 1 gün süreyle acil dışında sağlık hizmeti sunulmayacağı da duyuruldu.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: